Bugun...CHP’de, Yerel Seçimlerde, Aday Adaylık Başvuru Koşulları ve Ücretleri Açıklandı

CHP Genel Merkezi 20.11.2023 tarih ve 2023 /81 sayılı genelgesiyle il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği 2023/1 sayılı genelgesiyle Büyükşehir, İl ve ilçe belediye başkanı, Belediye meclisi üyelikleri için başvuru koşullarını belirledi ve başvuru takvimini açıkladı.

facebook-paylas
Güncelleme: 21-11-2023 22:03:05 Tarih: 20-11-2023 23:15

      CHP’de, Yerel Seçimlerde, Aday Adaylık Başvuru Koşulları ve Ücretleri Açıklandı

Genelgede yer alan ifadeler şöyle:

2972 sayılı Kanun uyarınca; 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024, oy verme günü ise 31 Mart 2024 olacaktır.

Mahalli İdareler Seçimine ettin ve verimli şekilde hazırlanmak amacıyla, büyükşehir belediye başkanlıkları, il, ilçe ve belde belediye Başkanlıkları, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için aday belirleme hazırlıklarının, Yüksek Seçim Kurulunun yayınlayacağı seçim takvimi beklenilmeden başlatılması öngörülmüştür.

Bu nedenle; Merkez Yönetim Kurulunun 20/11/2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar Alınmıştır:

A) ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU TARİHİ

Mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler 2I /11/2023 - 28/11/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. Yasa gereği istifa etmesi gerekenler ise (siyasi parti il-ilçe-belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve kamu görevlileri) 01/12/2023 - 05/12/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. İl ve ilçe başkanlıklarımızın bu tarihler arasında hafta sonu açık bulundurulması ve işlemlerin hızlı yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İSTİFA

- Aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 01 Aralık 2023 Cuma günü saat 1 7.00‘ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir.

Temmuz 2023 tarihli 2023/701 sayılı yazımız gereğince ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyesi, il başkanı, il yönetim kurulu üyesi ve il disiplin kurulu üyesi seçilenler yerel seçimlerde aday olamazlar. Ancak

Yerel seçimlerde en yüksek başarıyı kaydetme stratejisi gereğince, böyle bir gerekliliğin değerlendiriliyor olması durumunda Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına istifa niyetinin bildirilmesi ile bu niyet başvurusu Merkez Yönetim Kurulu‘nda istisna kapsamında değerlendirilecektir.MYK kararı ile istifa niyeti kabul edilen aday olayları diğer aday olayları ile birlikte olağan değerlendirme süreçlerine dahil edilecektir.

Merkez Yönetim Kurulu’nun 20 Kasım 2023 tarihli toplantısında tüm seçim bölgelerinde aday göster ilmesine da ir kararı ışığında, 28 Kasım 2023 tarihine kadar il/iIçe/belde yerel seçimleri için belediye başkanlığı adaylık başvurusu olmadığı takdirde, il/iIçe/belde başkanlarının doğal aday olarak istifaları kabul edilecektir.

Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların adaylık için istifa etmeleri zorunlu değildir. Yüksek Seçim Kurulu‘nun 09/11/2023 tarihli ve 2023/1480 sayılı kararı uyarınca; belediye meclis üyesi olan belediye başkan yardımcılarının bu görevinden istifa etmesi gerekmemektedir.

-İstifa dilekçelerini belde başkanı ve yöneticileri ilçe başkanlığına, ilçe başkanı ve yöneticileri il başkanlığına, il başkanı ve yöneticileri ise genel merkeze bildirmek zorundadır.

İl başkanlıkları, tüm ilde istifa edenlerin T.C. Kimlik numarasıyla birlikte adı soyadı ve görevlerini listeleyerek, en geç 02/1 2/2023 tarihine kadar genel merkeze bildireceklerdir.

C)KAMU GÖREVLİLERİ

Aday adayı olacak veya aday gösterilecek kamu görevlilerin Yüksek Seçim Kurulu‘nun 19/ 10/2023 tarihi ve 2023/ J 4ö0 sayılı kararına göre 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri ve başvuru tarihleri arasında il/iIçe başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir. İstifa edecek kamu görevlileri için ayrıca bir adaylık başvuru tarihi açıklanmayacaktır.

D)ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU KOŞULLARI

i)Büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için il başkanlıklarına, il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile belediye ve il genel meclisi üyelikleri aday adaylığı için ilçe ya da ilçenin bağlı bulunduğu il başkanlıklarına başvuru yapılacaktır  

ii) Aday adaylarından başvuruyu alan örgüt bir iminin, başvuru formu ve gerekli belgeler i içeren bir dosya oluşturması gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylık için istenilen belgeler in eksiksiz olarak alınması büyük önem arz etmektedir.

Adaylık için Başvuramayacak Kişiler:

-Yasalara göre adayIıklarında engel olanlar,

-Gerektiği halde görevinden istifa etmemiş olanlar,

-Tüzüğe göre haklarında ihraç ve kınama (bir yıllık süre dolmamışsa) cezası verilmiş olanlar,

istenecek Bilgi ve Belgeler:

-Aday adaylığı başvuru belgesi

-Özel ödenti makbuzu (Banka dekontunun açıkla ma kısmında aday adayı olunacak yer Büyükşehir — il — İlçe - Belde ve adaylık türü belirtilmelidir).

-Nüfus cüzdanı örneği

-T.C. Kimlik numarasını göster ir nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış örneği veya e-dev|et kapsısından alınmış (karekodlu) nüfus kayıt örneği

-Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği

*Noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış diploma örneği veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) öğrenim/mezun belgesi

*Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi    

-Mahalli İdareler adaylığı için olduğu belirtilerek Cumhuriyet Başsavcılığından alınan ıslak imzalı belge veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

-Aday adaylığı başvurularının alınması sırasında Adli sicil ve arşiv kaydı belgesine özellikle dikkat edilecektir. Adli sicil kaydı bulunan aday adaylarının incelemesi il hukuk komisyonu tarafından titizlikle yapılacak, tereddütte düşülecek durumlarda Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığıyla irtibata geçilecektir.

-İki adet biyometrik fotoğraf

-Askerlik durum belgesi   

-Oy verme günü itibariyle askerlikle ilişiği olmadığına dair askerlik şubesinden alınmış ıslak imzalı belge veya e-dev|et kapısından alınmış (karekodlu) askerlik durum belgesi

-Görevden çekilmesi gerekenler için istila/ayrılma belgesi örneği

-İl, ilçe veya belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin istifalarına ilişkin belge, diğer aday adaylar ı için ilgili kurumun evrak kaydı yaptığına ilişkin ibare bulunan belge

-Engelli aday adayının %40 ve daha fazla engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu ya da engelli kartı örneği

-Aday adayının şehit yakını ya da gazi olduğunu gösterir belge

-Yukarıda bulunan bilgi ve belgeler in başvuruda bulunan aday olaylar ının dosyasında bulundurması zorunlu olup,  ilgili bilişim sorumlularının bu bilgi ve belgeleri ’............................,‘ url adresinden Yerel Başvurular başlığından sisteme girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, belediye başkan aday adaylarının, aday adayı oldukları belediyenin mali ve idari durumuyla ilgili rapor ve aday oldukları yöreye ait sorunlar ve çözüm önerilerini içeren yazıları da dosyalarına ekleyebilirler.

Başvuran aday adayına ekle örneği bulunan alındı belgesinin düzenlenip verilmesi gerekmektedir. Aday adaylığı başvuru belgesi ve alındı belgesi örnekler i ekte sunulmuştur.

-Aday adaylığı başvurusunda bulunanlardan alınacak özel ödentiler şu şekildedir:

ADAYLIK TÜRÜ

OZEL ÖDENTI

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için

50.000 TL

Nü(usu (500 bin) ve üzeri il ve ilçe belediye Başkanlığı için

30.000 TL

Nüfusu (250 binden 500 bine kadar) olan il ve ilçe belediye başkanlığı

için

20.000 TL

Nüfusu (100 binden 250 bine kadar) olan il ve ilçe belediye başLanIıgı için

17.500 TL

Nüfusu (50 binden 100 bine kadar) olan il ve ilçe belediye başkanlığı

İçin

15.000 TL

Nüfusu (15 binden 50 bine kadar} olan il, ilçe ve belde belediye

Başkanlığı için

10.000 TL

Nüfusu (10 binden 5 bine kadar) olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için

7.500 TL

Nüfusu (5 binden 10 bine kadar) olan ilçe ve belde belediye başkanlığı

İçin

5.000 TL

Nüfusu (5 binin altında) olan ilçe ve belde belediye başkanlığı için

3.000 TL

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ VE İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ

Nüfusu (100 binin üzerinde) olan ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için

 

10.000 TL

Nüfusu (50 binden 100 bine kadar) olan ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için

 

7.500 TL

Nüfusu (15 binde 50 bine Kadar) olan ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için

 

5.000 TL

Nüfusu ( 15 binin altında) olan ilçelerde belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için

1.500TL

Nüfusu (15 -50 bin) olan beldelerde belediye meclisi üyeliği için

2.500 TL

 

Nüfusu (15 binin altında) olan beldelerde belediye meclis üyeliği için

 

1.000 TL

Aday adaylığı başvurusu yapacak kadın ve gençlerden yularda yazılı özel ödentilerin yarısı alınacaktır. Engellilerden, şehit yakınları ve gazilerden ödenti alınmayacaktır.

İstisnasız tüm aday adaylığı başvurularından, yukarıda belirtilen özel ödenti yanında, belediye başkanlığı aday adaylığı için J. 500 TL, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları için 500 TL dosya ücreti alınacaktır. Dosya ücreti, özel ödenti ile birlikte yatırılmayacak, başvuru sırasında makbuz karşılığında alınacaktır.

İl ve ilçe başkanlıklarına başvurarak yerel yönetimlerde aday adayı olmak isteyenler özel ödentilerini, Genel Merkez‘in aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatıracaklardır. Dosya ücreti ise başvurulan il veya ilçe başkanlığına makbuz karşılığı yatırılacaktır.

Genel Merkez IBAN Numaraları:

BANKA ADI

ȘUBE KODU

IBAN NUMARASI

ALICI ADI

İŞ BANKASI

4219

TR73 000ó 4000.0014.2190.7991.29

CHP

VAKIFBANK         

281

TR02 000150015800 7298 3087 15

CHP

Ziraat BANKASI

1133

TR39 0001 0011 3303 2827 6750 3ó

CHP

 

 
Bu haber 1049 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YEREL YÖNETİM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI