Bugun...Milas Doğumlu Bürokratlardan, Termik Santral Karşıtı Açıklama

Yeniköy termik santralinin bulunduğu ve kömür için kesilmek istenilen Akbelen ormanlarının yer aldığı; Karadam, Ekizköy, Akbelen, Çamköy ve Karacahisar köyü doğumlu olup ta bürokrasinin, ordunun ve özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapmış bir grup kişi termik termik santralın bölgede yarattığı doğa tahribatına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

facebook-paylas
Güncelleme: 02-02-2023 12:02:56 Tarih: 01-02-2023 22:29

Milas Doğumlu Bürokratlardan, Termik Santral Karşıtı Açıklama

Yeniköy termik santralinin bulunduğu ve kömür için kesilmek istenilen Akbelen ormanlarının yer aldığı; Karadam, Ekizköy, Akbelen, Çamköy ve Karacahisar köyü doğumlu olup ta bürokrasinin, ordunun ve özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapmış bir grup kişi termik termik santralın bölgede yarattığı doğa tahribatına dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yeniköy termik santralini işleten Limak Enerji-İÇ Enerji Ortak Girişim Grubu, sağduyulu olmaya davet edildi.

Açıklamada şu ifadeye de yer verildi: “Diğer bir husus ise, Çamköy ve Karacahisar köyleri; 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan “Muğla-Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” içinde kalmaktadır. Dolayısıyla, maden sahası yapılmak isteten bölge turizm bölgesi ilan edilmiş durumdadır. Kömür çıkarma faaliyeti, bu yönüyle de yörede gelişmekte olan turizme de ciddi zarar verecektir.”

ORTAK AÇIKLAMA ŞÖYLE

Aşağıda isimleri bulunan bizler, bürokrasinin, ordumuzun ve özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapmış kişiler olarak; doğup büyüdüğümüz ve hala da bağlı olduğumuz Milas İlçesi Karadam, Ekizköy, Akbelen, Çamköy ve Karacahisar köylerimizin verimli tarım arazileri ve zeytinlik alanlarında, Yeniköy Termik Santralini işleten Limak Enerji- İÇ Enerji ortak girişim grubunun, yapmak istediği kömür çıkarma işleminin; yaratacağı tahribata dikkat çekmek ve ilgili Şirketleri sağduyulu hareket etmeye davet etmek amacıyla, kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

Bölgenin, Poli-kültür Tarım Üretimi Zarar Görecektir

Yukarıda adı geçen köylerin sınırları içinde yer alan birinci sınıf verimli tarım toprakları; “toprak-bitki-iklim” uyumunun en ideal koşullarının sağlandığı bir bölgede yer almakta, poli-kültür tarıma son derece elverişli ve yılda üç ürün alınabilmektedir. Geçmişte yoğun tütün tarımı yapılan arazilerde, günümüzde; kışlık ve yazlık sebze tarımı, her türlü meyve yetiştiriciliği, mısır ve hububat yetiştiriciliği, incir, üzüm bağları ve endemik Memecik türü zeytinlerden kurulu zeytinlikler yer almaktadır. (Bu arada, Memecik türü zeytinlerden üretilen “Milas Zeytinyağı” Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan Ülkemizin tek zeytinyağıdır) Zeytinlikler; en yaşlısı 200-250 yıllık en genci 5 yıllık olan verimli zeytin ağaçlarından oluşmakta ve yıldan yıla artarak değişmekle birlikte yaklaşık 350-400 ton mertebesinde zeytinyağı elde edilmektedir.

Termik Santral, Orman Eko-sistemini Yok Etmektedir

Tarım alanları dışında kalan kısımlar da; delice zeytin, kızılçam, defne, püren, yabani çilek, keçiboynuzu, dağ kekiği, adaçayı vb. kültürel çeşitliliğe sahip ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Kısaca Termik Santralin kömür çıkarma gerekçesiyle talan etmek istediği alanlarda, çorak toprak parçasına rastlamak mümkün değildir. Bu nedenledir ki; ovalarımız ve dağlarımız, bitki çeşitliliği yanında tavşan, tilki, çakal, porsuk, dağ kedisi gibi yabani hayvanlar ile ardıç, çulluk, üveyik, karatavuk ve birçok ötücü kuş türüne de ev sahipliği yaparak tam bir ekosistem oluşturmaktadır.  

Sulu Tarım Yok Olacak

Yeniköy Termik Santralini işleten Şirketlerce adı geçen köylerin arazilerinden çıkarılmak istenen kömürün, rezervi çok yetersiz olduğu gibi kükürt dioksit miktarı yüksek ve kalorisi 600 kcal gibi oldukça düşük düzeydedir. Ekonomik değeri son derece düşük kömürü, “ne olursa olsun ben aldığıma bakarım” mantığı içinde sulu tarım yapılan verimli tarım topraklarını, zeytinlikleri ve ekosistemi geri döndürülemeyecek şekilde tahrip ederek çıkarmaya çalışmak, Ülkemiz yararına olmadığı gibi yöre insanına ve ekosisteme de hiç faydası olmayacaktır. Geçmişte kömür çıkarılan alanlarda da gördüğümüz gibi verimli topraklar yok olmakta, kesilen zeytinlikler de yitip gitmektedir. Çok kaba bir hesaplamayla bile (orta/uzun vadede) sadece tahrip edilecek zeytinliklerden elde edilecek ana ve yan ürün geliri, çıkarılacak kömürün ekonomik değerinden daha fazla olduğu görülecektir.

Gıda Güvenliği Tehlikeye Girecek

Dünyada ve Ülkemizde gıda temini oldukça önemli bir konudur. Tüm ülkeler gıda güvenliğini teminat altına almak amacıyla tarım yapılan verimli topraklarına gözü gibi bakmakta, özel kanunlarla korumaktadırlar.  Ayrıca, Ülkemizin de taraf olduğu “Paris İklim Anlaşması” gereğince, yenilenemeyecek kaynakların tahribatının önlenmesi ve fosil yakıt kullanımından vazgeçilmesi istendiğinden, vahşi kömür çıkarma faaliyetinin bir süre sonra devlet tarafından durdurulması zorunlu hale gelebilecektir. Bu yönüyle de; yetersiz rezervli ve düşük kalorili kömür için verimli tarım arazilerine ve zeytinliklere kıyılması, Ülkemiz ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hiç de akılcı değildir.  

Bölge Turizm Bölgesi İlan Edilmiştir

Diğer bir husus ise, Çamköy ve Karacahisar köyleri; 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan “Muğla-Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” içinde kalmaktadır. Dolayısıyla, maden sahası yapılmak isteten bölge turizm bölgesi ilan edilmiş durumdadır. Kömür çıkarma faaliyeti, bu yönüyle de yörede gelişmekte olan turizme de ciddi zarar verecektir.

İçme Su Rezervi Zarar Görecek

Öte yandan, Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanı’nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümü Çamköy sınırları içinde açılmış bulunan derin kuyulardan temin edilmektedir. Kömür çıkarma faaliyeti sırasında yüzeyden altta yapılacak patlatmaların yeraltı sularının yer değiştirmesine neden olduğu bilinen bir gerçektir. Yörede yapılacak kömür çıkarma faaliyetinin Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havalimanı içme suyunun kaybolmasına sebep olması kaçınılmaz olacaktır. Buralara tekrar su temini, kamuya daha büyük ekonomik kayıplar getirmesine neden olacaktır.

Alternatif Enerji Kaynakları Değerlendirilmeli

Şirket yetkililerine bu duyuruyla bir öneride bulunmak isteriz. Kalorisi düşük ve rezervi az miktarda olan kömür peşinde koşmaktansa, kesmek istediğiniz zeytinlerden yağ çıkarma sırasında yan ürün olan prinayı yakıt olarak kullanmayı tavsiye ederiz. Prina, Milas yöresinde ve Ege Bölgesinde çok fazla bulunur ve kalorisi 4000 kcal mertebesindedir. Böylece; hem doğa tahrip olmaz, zeytinler kesilmez, çevre kirlenmez hem de termik santral daha temiz ve sürdürülebilir hammaddeyi daha da ucuza temin etmiş olur veya santral alanına GES (güneş enerjisi santrali) kurmaları en doğru çözüm olacaktır.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı, Şirket yetkililerinin bir nevi arkadan dolanarak köylülerin verimli arazilerini ve zeytinliklerini alma çabasından vazgeçmesini, yazılı ve görsel basınımızın kamuoyunu bilgilendirmesini ve yurttaşlarımızın da duyarlı olmasını, saygılarımızla tüm Kamuoyuna duyuruyoruz.

KAMUOYU DUYURUSUNA DESTEK VERENLER

İsim Soyisim                           Mesleği / İşi              

Abdullah DEMİREL                 E. Öğretmen              

Ali GÜLBAŞ                            E. Vergi Dairesi Müdürü

Ali SAVAŞ                                E. Astsubay

Ahmet ÖZCAN                        E. Uçak. Bak. Kıd. Albay         

Arif GÜNEY                             E. Öğretmen

Asım GÜLTEN                         E. Hâkim                    

Berrin OĞULTÜRK                  E. Öğretmen

Mehmet OĞULTÜRK              E. Öğretmen

Bilal SOYDAN                         Makine Mühendisi    

Burhan ÜNAL                          E. Astsubay

Bülent KOÇ                             İş İnsanı                                 

Cafer UÇAK                            E. Öğretmen

Çağlayan ÜÇPINAR                Doktor                       

Duran Ali MISIRLIOĞLU          E. Öğretmen

Dursun GÖKBEL                      E. Banka Müdürü                   

Dursun KAN                            E. Teknisyen

Ergun MORALI                         E. Memur                  

Erkan UYAR                             E. Astsubay

Faruk KARA                             Endüstri Mühendisi   

Ferda ÖZÇELİK                        E. Teknisyen

Güldane Evsen SÖZÜGEÇER   E. Öğretmen              

Günay ÖZCAN                         E. Öğretmen  

Hakan GÜLTEN SÖZÜGEÇER  Mimar                       

Hamdi ULUPINAR                   Emekli

Hakkı ALTAY                            Emekli                       

Halil ŞALLI                               Çiftçi

Hasan YORULMAZ                  E. Öğretmen              

Hulusi ULUĞ                           E. Astsubay

Huri TUNA                               E. Öğretmen              

Hüseyin Haluk AKBATUR        Doktor (Göz)

Hülya ÖZCAN ERKOL             Uzman Doktor           

Hüseyin GÜLTEN                    Öğretmen

Mehmet KAFACA                    Ziraat Yüksek Mühendisi       

Mehmet OĞULTÜRK              E. Öğretmen

MİLAS KENT KONSEYİ             Sivil Toplum Kuruluşu

Munibe KARAKUŞ                   E. İşçi

Mustafa Ali DEMİRCİ             E. Öğretmen              

Mustafa Ali TOKAT                 E. Memur

Mustafa ÇİFTÇİ                       Turizm Rehberi                      

Mustafa Ramazan AKKAYA     Avukat

Mustafa ÖZKAN                      E. Sayıştay U. Denetçisi         

Muzaffer KARAKAYA               Esnaf

Necati ESER                            Esnaf                          

Nihat İNCE                               Emekli

Ömer ÖZLER                           Mali Müşavir             

Rüştü YAMAN                          Çiftçi

Tevfik UĞUR                            Sanayici                                 

Tahsin SELÇUK                        E. Astsubay     

Tolga GÜLTEN                        İnşaat Mühendisi                   

Uğur SERTKAYA                      E. Astsubay

Vural GEZEN                           E. Astsubay                

Yasemin KOÇ                          Emekli            

Yıldız DEMİRCİ                        Ev Hanımı                  

Yüksel CAN                             E. Astsubay     

Zeki KARAGÜR                       Esnaf                          

Zeki TUNA                               E. Öğretmen  

Zülfer ÇALIŞ                            E. Öğretmen

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ          Gazeteci-Yazar

Tacettin GÜNEY                       Karacahisar Köyü Eski Muhtarı

Turgut GÜLTEN                        E. Öğretmen

 

 
Bu haber 2124 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÇEVRE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI