Bugun...Kadına Yönelik Şiddete Karşı, Milas Kadın Dayanışmasının Açıklaması

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle, yurt genelinde olduğu gibi Milas’ta Atapark’ta açıklama yapıldı. Açıklamayı Milas Kadın Dayanışması adına Elif Kaya okudu. Alanda bulunan kadınlar konuşma aralarında slogan atarak, kadınlara karşı geliştirilen şiddet davranışlarını ve politikalarını eleştirdiler, kınadılar. Elif Kaya tarafından okunan açıklama şöyle:

facebook-paylas
Güncelleme: 25-11-2021 22:53:11 Tarih: 25-11-2021 22:05

Kadına Yönelik Şiddete Karşı, Milas Kadın Dayanışmasının Açıklaması

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde ‘Milas Kadın Dayanışması’nın Açıklaması

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle, yurt genelinde olduğu gibi Milas’ta Atapark’ta açıklama yapıldı. Açıklamayı Milas Kadın Dayanışması adına Elif Kaya okudu. Alanda bulunan kadınlar konuşma aralarında slogan atarak, kadınlara karşı geliştirilen şiddet davranışlarını ve politikalarını eleştirdiler, kınadılar. Elif Kaya tarafından okunan açıklama şöyle:

xxx

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ, İSYANIMIZI BÜYÜTÜYORUZ

Biz kadınlar; eşitsizliği, yoksulluğu, şiddeti ve savaşları üreten ataerkilliğe ve kapitalizme karşı isyanımızı haykırmak;  kadın dayanışmasından aldığımız mücadele gücümüzle inatla-yılmadan haklarımızı savunmak için dünyanın dört bir yanında, bugün yine meydanlardayız.

GECELERİ DE, SOKAKLARI DA MEYDANLARI DA TERK ETMİYORUZ!

25 Kasım 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde faşist Trujillo diktatörlüğüne direndikleri için katledilen Mirabel Kardeşlerin anısını devralan biz kadınlar kadın olmanın direngenliğiyle; hala ayaktayız… Dayanışmadayız… İsyandayız…

GELSİN BABA, GELSİN KOCA, GELSİN DEVLET, GELSİN COP…

İNADINA İSYAN! İNADINA İSYAN! İNADINA ÖZGÜRLÜK!

 Eski darbeci faşist diktadörlüklerin benzeri bugün dünyada ve ülkemizde milliyetçi- muhafazakâr, sağ-popülist iktidarlar türemekte;  pandemiyi de fırsat bilerek kadın varlığına-emeğine-hayatına kasttetmektedirler.  Mirabel Kardeşlerden beri hiçbir ataerkil-baskıcı-zorba iktidara papuç bırakmadık,  bırakmayacağız…

KADINLAR ARTIK SUSMAYACAKLAR… SUSMAYACAKLAR… SUSMAYACAKLAR!

AKP iktidarı tasarladığı; tekçi, gerici, cinsiyetçi sömürüye dayalı düzeni kadın kimliğine-haklarına saldırıyla inşaa etmiştir. Toplumsal mühendislikle kadın mücadelesinin kazanımlarını zayıflatmayı temel almış, baskı mekanizmalarını tümüyle seferber ederek kadınları ev içinde ve kamusal alanda iradesizleştirmeye çalışmıştır. Tek Adam rejiminin kadın politikaları; kadını aile içerisine sıkıştırarak onu yok saymakta, eşitliği reddetmekte, kadın haklarını tırpanlayıp, kadınları eve ve erkek egemenliğine hapsetmektedir. Sözde aileyi koruma söylemleri ile biz kadınlar çocuklarımızın gözleri önünde evlerde, sokaklarda, işyerlerinde acımasızca katledilmekteyiz. Devletin asli görevi yurttaşların can güvenliğini korumak ve yaşam hakkını savunmak iken tüm itirazlara rağmen keyfi ve hukuka aykırı bir halde İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı feshinden sonra şimdi de 6284 sayılı yasa gibi şiddeti önlemede etkili yasal kazanımlarımız tek tek hedef gösterilmektedir. Defalarca Uluslararası yapılan sözleşmelerden tek bir adamın ben çıktım demesiyle çıkılamayacağını; biz kadınların bu kararı tanımadığımızı, sözleşmenin bizim için hala geçerli olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceğimizi meydanlarda haykırdık.  Yine haykırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz… Yasalara dokunma… Uygula…

KADINLARI DEĞİL, ERKEK ŞİDDETİNİ ENGELLE!

Yaşamın tüm alanlarında kadına yönelik şiddet yaygın olarak sürmektedir. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete uğramakta, intihar denilerek son derece şüpheli ölümlerle yaşamları çalınmaktadır. Şiddet her kesimden, her meslekten, her yaştan kadına karşı uygulanmaktadır. Cahil olunduğu için, alkol aldığı için, işsiz kaldığı için, sapık/sapkın olduğu için değil; erkekler bilerek-isteyerek-planlayarak, sistematik halde, bir iki yıl yatar çıkarım güvencesiyle şiddet uyguluyorlar. Cezasızlık, korumasızlık ve hukuksuzluk nedeniyle kadına yönelen şiddet konusundaki istatistikler, dünya genelindeki bir insan hakları felaketini/CİNS KIRIMINI ortaya koymaktadır.

KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR!

Katil erkekler  "gücüm yettiği için hedef aldım" diyebilecek cürette ve biz kadınları akıl almaz yöntemlerle katletmeye devam etmektedir. 2021'in ilk on ayında erkekler, 256 kadını öldürdü, 396 kadını taciz etti, 160 çocuğu istismar etti, 87 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 586 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 670 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk on ayında 183 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü.  Daha geçen gün bir erkek sadece kadın olduğu için Başak Cengiz'i yol ortasında samuray kılıcıyla katletti. Yeni yasal düzenlemelerle çocuğun cinsel istismara maruz kalması durumunda somut delil aranması, evlilik yaşının düşürülerek çocuk yaşta evlilikleri yasalaştırma çabaları, 5. yargı paketiyle "icra yoluyla çocuğu görme devri artık bitiyor" diyerek çıkardıkları çocuğun yararını ve kadının güvenliğini gözetmeyen uygulamalar; kadın ve çocuk düşmanlığıdır.

BAĞIR HERKES DUYSUN, ERKEK ŞİDDETİ SON BULSUN!

Soruyoruz size; erkekler bu cüreti nereden buluyorlar?..

Elbette başta ataerkil sistemden, gerici-cinsiyetçi iktidarlardan, erkeklerin sırtını sıvazlayan, hafifletici sebeplerle/iyi hal indirimleriyle arka kapılardan bırakan yargıdan, 7/24 nefret saçan tarikatlardan, yandaş medyadan-kadını aşağılayan-şeytanlaştıran dizilerden/programlardan… Erkek adalet, erkekleri korurken, kadına yönelik şiddette, LGBTİ+’lara yönelik nefret cinayetlerinde ve çocuk istismarında cezasızlık uygulamaya devam etmektedir.

ERKEK ADALETİ DEĞİL, GERÇEK ADALET!

Emperyalist savaşlar sonucunda birçok kadın ve çocuk mültecileşirken ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yanında, cinsel şiddet tehlikesiyle de karşı karşıya. Mültecilik dünya halklarının kanayan yarası olmaya ve en çok da kadın ve çocukları vurmaya devam etmektedir. İŞİD, Taliban gibi bizzat emperyalistler tarafından beslenmiş/desteklenmiş cihatçılar başta kadınlar olmak üzere her yerde, herkes için tehdit olmaya devam etmektedir.

CİNSEL, ULUSAL, SINIFSAL SÖMÜRÜYE SON!

Kadınların çalışma yaşamı da neoliberal politikalar doğrultusunda esnek,   güvencesiz, parçalı istihdam biçimleriyle yeniden yapılandırılmaktadır. Kadınlar, çalışma ve kamusal alanda, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı olarak çalıştırılan kadınlar "ucuz emek gücü" olarak görülmekte, "eşit değerde işe, eşit ücret"den yoksun bırakılmaktadırlar. Covid 19 pandemisiyle birlikte patriyarkal kapitalizmin yarattığı sorunlar derinleşmiş, pandemi kadına yönelik ekonomik, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddeti, kadın bedeni, emeği üzerindeki sömürü ve baskıyı arttıran bir fırsata dönmüştür. Ekonomik kriz çalışma yaşamında var olan cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirirken, artan kadın işsizliği ve yoksulluğuna dair hiç bir önlem alınmamaktadır. İşyerlerimiz tüm emekçiler ve kadınlar için birer sömürü ve şiddet mahalline dönmüştür.

GÖRÜNMEYEN EMEK SESİNİ YÜKSELT!

Biz kadınlar şiddete, sömürüye karşı, yaşamın özgür özneleri olma mücadelesini uzun yıllardır ve aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Kadın hak ve özgürlüğüne dair bugün ne varsa kadınların yıllardır yürüttüğü mücadelenin sonucu olduğunun farkındayız. Biz kadınlar toplumsal alanın her aşamasında varız ve var olacağız. Dünya emeğimiz üzerinde dönüyor. Hayatlarımıza ve emeğimize sahip çıkmaya her koşulda devam edeceğiz.

SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ!

Yaşadığımız her türlü şiddetin karşısında birlikte mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak kazanacağımızı biliyoruz. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz; ”kadına yönelik şiddet münferit değil, politiktir ve bu şiddeti önlemenin en önemli yolu da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçer. Daha eşit ve özgür bir yaşam mümkün.

KADINLAR SOKAĞA, ÖZGÜRLEŞMEYE!

Bugün çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyor ''Eşitlik ve özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz. İsyanımızı büyütüyoruz.”

-Kadınları erkeğe, sermayeye ve devlete daha bağımlı hale getirmek için her türlü krizi fırsata çevirenlere karşı sesimizi yükseltmek için İSYANDAYIZ!

-Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki baskı ve sömürü düzenine karşı İSYANDAYIZ!

-Patronlara, ranta, yağmaya ve savaşa aktarılan bütçeye karşı İSYANDAYIZ!

-“İstanbul Sözleşmesinin fesih kararına karşı, İstanbul Sözleşmesi bizim, uygulansın demek için İSYANDAYIZ!

-Fetvalarıyla ne giyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi, nasıl yaşayacağımızı, erkeğe biat ve itaat etmeye zorlayanlara karşı İSYANDAYIZ!

-Her gün erkek devlet şiddetiyle katledilen kadınlar için İSYANDAYIZ!

-İşsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, gericiliğe, tacize, tecavüze, istismara, kadın katliamlarına karşı İSYANDAYIZ!

-Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmak için İSYANDAYIZ!

VAZGEÇMİYORUZ, HAKLARIMIZDAN

Yaşadığımız her yerde mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz ve bir kez daha hep birlikte;

-İstanbul Sözleşmesinden                                                                             VAZGEÇMİYORUZ!

-Güvenceli iş güvenli gelecek talebimizden                                                   VAZGEÇMİYORUZ!

- Örgütlenme özgürlüğü hakkımızdan                                                          VAZGEÇMİYORUZ!

-Şiddetsiz bir yaşam, adalet, demokrasi, barış, laiklik mücadelemizden      VAZGEÇMİYORUZ!

- Eşitlik ve özgürlük mücadelemizden                                                           VAZGEÇMİYORUZ!

 

“KADIN - YAŞAM - ÖZGÜRLÜK”

xxx

“Milas Kadın Dayanışması”nın Saat 18’de Atapark’taki açıklaması sırasında, alanda; Sol Parti, Yeşil Sol Gelecek Partisi, CHP Milas Kadın Kolları, Milas 78’liler, Milas Kent Konseyi, Muğla Tabip Odası, Tüm-Bel-Sen Milas temsilcileriyle Eğitim-Sen üyeleri hazır bulundu.

 

 
Bu haber 585 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI