Bugun...Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2023 Raporu

Bugün yayınlanan Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2023 Raporu, iklim değişikliği karşısında eylemsizliğin maliyetine ve bunun sağlığımız üzerindeki etkisine ışık tutuyor.

facebook-paylas
Tarih: 16-11-2023 02:41

Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2023 Raporu

University College London öncülüğünde hazırlanan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) gibi kuruluşlardan uzmanlar tarafından hazırlanan 8. Lancet Geri Sayım raporu, dünyanın sıcaklığa bağlı ölümlerde 4,7 artış yaşaması olasılığını ve aşırı sıcakların %60'ının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle meydana gelme olasılığının en az iki kat arttığını ortaya koyuyor.

The Lancet tarafından yayınlanan Sağlık ve İklim Değişikliği 8. Geri Sayım Raporunu değerlendiren Temiz Hava Hakkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa dünya üzerindeki yaşamın pamuk ipliğine bağlı denebilecek kadar kritik bir eşikte bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Karababa şöyle dedi: 

"Politikacıların verdikleri kararlar hiç bu kadar büyük bir insan nüfusu ve diğer canlı türleri açısından yaşamsal olmamıştı. The Lancet raporunun da açıkça gösterdiği gibi ya küresel sıcaklık artışı 1,5 santigrat derecede sınırlandırılacak ya da milyonlar, hatta milyarlarca insan aşırı sıcaklar, salgın hastalıklar, sıcaklıklarla artan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedecek. Binlerce canlı türü yok olacak. Biz sağlıkçılar için bu ikisi arasında yapılacak seçim çok net. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm insanların ve insan dışı canlıların yaşam hakkını korumak için fosil yakıtlardan bir an önce vazgeçilmeli. Üstelik kömür başta olmak üzere bu yakıtların terk edilmesi sadece orta vadede iklim krizini yavaşlatmayacak, hava kalitesini de hızla iyileştirecek. Böylece fosil yakıtlardan kaynaklı hava kirliliği yüzünden her yıl yaşanan 1,9 milyon ölümün çoğunu da önlenebilecek. Politikacılara sesleniyoruz: Fosil yakıtlara verdiğiniz teşvikleri durdurun.  Acil ve adil bir planlama ile enerjide fosil yakıtlardan kurtulun."

Aşağıda Lancet tarafından yayınlanan basın bültenini paylaşıyoruz.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

The Lancet: Endişe verici yeni projeksiyonlar, iklim acil durumu konusunda küresel eylemsizliğin devam etmesinin sağlık risklerini artırdığını ortaya koyuyor

-Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayımının 8th yıllık raporunda yer alan yeni küresel projeksiyonlar, yüzyılın ortasına kadar dünyanın sıcaklığa bağlı ölümlerde 4,7 artış yaşaması olasılığı ile birlikte, iklim değişikliği konusunda daha fazla gecikmenin sağlığa yönelik ciddi ve artan tehdidini ortaya koyuyor.

-Rapor ayrıca iklim konusundaki eylemsizliğin bugün nasıl insan hayatına ve geçim kaynaklarına mal olduğunu da vurguluyor. 2022 yılında bireyler ortalama olarak 86 gün boyunca sağlığı tehdit eden yüksek sıcaklıklara maruz kaldı ve bu sıcaklıkların %60'ının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle meydana gelme olasılığı en az iki kat arttı.

-Yazarlar, uyum sağlamanın zorlukları ve maliyetleri artarken ve dünya geri dönüşü olmayan zararlara yaklaşırken petrol ve gaza yatırım yapmaya devam eden hükümetleri, şirketleri ve bankaları "ihmalkârlık" olarak nitelendiriyor. İklim değişikliğinin temel nedenleriyle mücadele etmek için derin ve hızlı bir azaltım yapılmadığı takdirde, insanlığın sağlığının ciddi risk altında olduğu konusunda uyarıyorlar.

-Raporun yeni bölgesel bölümü, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin farklı ve eşitsiz deneyimlerini, iklim değişikliğine uyumdan ve temiz enerjiye geçişin sağlık üzerindeki yan faydalarından şu ana kadar kimlerin yararlandığını vurgulamaktadır. Yazarlar, adil bir enerji dönüşümünün sağlık eşitsizliklerini azaltmak ve tüm nüfusların sağlık ve refahını iyileştirmek için sunduğu fırsatı özetliyor.

-Yazarlar, bu çarpıcı bulguların, küresel ekonomiyi sıfır karbonlu bir zemine kaydırmak için acil sağlık merkezli iklim eylemini zorlaması gerektiğini ve aynı zamanda gelişmiş enerji erişimi ve güvenliği, daha temiz hava, daha güvenli içme suyu, daha sağlıklı beslenme ve yaşam tarzları ve daha yaşanabilir şehirler yoluyla dünya nüfusunun sağlığını iyileştirmek için "dönüştürücü fırsatlar" sunması gerektiğini savunuyor. 

Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2023 Raporu'na göre, yeni veriler, sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlandırmaya yönelik eylemlerde daha fazla gecikmenin tüm dünyada milyarlarca insanın sağlığına ve hayatta kalmasına ve başarılı uyum çabalarına yönelik felaket tehdidini ortaya koyuyor: Geri döndürülemez zararlarla karşı karşıya olan bir dünyada sağlık merkezli bir müdahale için zorunluluk.

Dünya şu anda 2100 yılına kadar 2,7°C ısınma yolunda ilerlerken ve enerji kaynaklı emisyonlar 2022 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, mevcut ve gelecek nesillerin yaşamları pamuk ipliğine bağlı.

University College London'dan Lancet Countdown İcra Direktörü Dr. Marina Romanello "Sağlık envanterimiz, iklim değişikliğinin artan tehlikelerinin bugün dünya çapında yaşamlara ve geçim kaynaklarına mal olduğunu ortaya koyuyor. 2°C daha sıcak bir dünyaya ilişkin tahminlerin tehlikeli bir geleceği ortaya koyduğunu ve bugüne kadar görülen azaltım çabalarının hızının ve ölçeğinin insanların sağlığını ve güvenliğini korumak için ne yazık ki yetersiz olduğunu acımasız bir şekilde hatırlıyor. Her saniye 1.337 ton karbondioksit salınmaya devam ederken, iklim tehlikelerini sağlık sistemlerimizin baş edebileceği seviyelerde tutmak için emisyonları yeterince hızlı azaltamıyoruz. Eylemsizliğin muazzam bir insani maliyeti var ve bu düzeyde bir ilgisizliği kaldıramayız - bunu hayatlarla ödüyoruz. Geciktiğimiz her an, yaşanabilir bir geleceğe giden yolu daha da zorlaştırıyor ve adaptasyonu giderek daha maliyetli ve zorlu hale getiriyor" dedi. [1]

University College London öncülüğünde hazırlanan 8. Lancet Countdown raporu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 52 araştırma kurumu ve BM kuruluşundan 114 önde gelen uzmanın çalışmalarını temsil ediyor ve sağlık ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıların en güncel değerlendirmesini sunuyor. 28th BM Taraflar Konferansı (COP) öncesinde yayınlanan rapor, hanehalkı hava kirliliğini, fosil yakıtların finansmanını ve uluslararası kuruluşların iklim azaltımının sağlık açısından ortak faydalarına ilişkin katılımını izleyen yeni ve geliştirilmiş ölçütleri içeren 47 gösterge sunuyor. 

Dr Romanello "Hala umut için yer var" diyor. "COP28'deki sağlık odağı, taahhütleri ve eylemi güvence altına almak için hayatımızın fırsatıdır. İklim müzakereleri fosil yakıtların adil ve hızlı bir şekilde kullanımdan kaldırılmasını sağlar, azaltımı hızlandırır ve sağlık için adaptasyon çabalarını desteklerse, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlama hedefine hala ulaşılabilir ve refah içinde sağlıklı bir geleceğe ulaşılabilir. Bu ilerleme gerçekleşmediği takdirde, iklim değişikliği müzakerelerinde sağlık konusuna giderek daha fazla vurgu yapılması, her bir derecelik ısınmanın bugün yaşayan milyarlarca insan ve gelecek nesiller tarafından hissedilen zararları daha da kötüleştirmesi nedeniyle, sadece boş sözler olma riskini taşıyor." [1]

İklim konusundaki eylemsizlik şimdiden insan hayatına ve geçim kaynaklarına mal oluyor

İklim değişikliğini ciddi bir şekilde azaltmadaki başarısızlık, sağlıkla ilgili kayıpların ve zararların küresel olarak artmasıyla apaçık ortadadır. 2023 yılında dünya 100.000 yılı aşkın bir sürenin en sıcak küresel sıcaklıklarını yaşadı ve her kıtada sıcaklık rekorları kırılarak dünyanın dört bir yanındaki insanlar ölümcül zararlara maruz kaldı.

Mevcut 10 yıllık küresel ortalama 1,14°C ısınma durumunda bile, insanlar 2018-2022 yılları arasında ortalama 86 gün sağlığı tehdit eden yüksek sıcaklıklar yaşadı ve bunların %60'ından fazlasının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşme olasılığı iki kattan fazla oldu. 65 yaş üstü kişilerde sıcaklığa bağlı ölümler, 2013-2022 döneminde 1991-2000 dönemine kıyasla %85 oranında arttı; bu artış, sıcaklıklar değişmemiş olsaydı beklenen %38'lik artışın (yani sadece değişen demografik özelliklerin dikkate alınmasının) oldukça üzerindedir.

Aşırı hava olaylarının artan yıkıcılığı, su güvenliğini ve gıda üretimini tehlikeye atarak milyonlarca insanı yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Daha sık görülen sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar, 2021 yılında 122 ülkede 127 milyon daha fazla insanın orta ila şiddetli gıda güvensizliği yaşamasına neden oldu. 

Benzer şekilde, değişen hava koşulları da yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor. Örneğin, daha sıcak denizler, insanlarda hastalık ve ölüme neden olabilen Vibrio bakterilerinin yayılması için uygun olan dünya kıyı şeridi alanını 1982'den bu yana her yıl 329 km artırarak 1,4 milyar insanı ishal hastalığı, ciddi yara enfeksiyonları ve sepsis riski altına soktu [3]. Tehdit özellikle Vibrio'ya elverişli kıyı sularının her yıl 142 km arttığı Avrupa'da yüksektir. 

Sağlık sistemleri, insanları değişen iklimin artan sağlık zararlarından korumak için ilk savunma hattıdır. Ancak mevcut 1,14°C'lik ısınma bile sağlık hizmetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta olup, ankete katılan şehirlerin %27'si (141/525) sağlık sistemlerinin iklim değişikliğinin etkileri altında ezilmesinden endişe duyduklarını bildirmiştir.

Çarpıcı bir şekilde, aşırı hava olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıpların toplam değerinin 2022 yılında 264 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor; bu değer 2010-2014 dönemine kıyasla %23 daha yüksektir. Isıya maruz kalma aynı zamanda 2022 yılında küresel olarak 490 milyar potansiyel işgücü saati kaybına yol açtı (1991-2000 yılları arasında yaklaşık %42'lik bir artış) ve gelir kayıpları düşük (%6,1) ve orta gelirli ülkelerde (%3,8) GSYH'nin çok daha yüksek bir oranını oluşturuyor. Bu kayıplar geçim kaynaklarına giderek daha fazla zarar vermekte ve iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkma ve toparlanma kapasitesini kısıtlıyor.

Lancet Countdown Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Bölgesel Merkezi Direktörü Dr. Georgiana Gordon-Strachan, "Kriz üstüne krizle karşı karşıyayız" uyarısında bulunuyor. "Sera gazı emisyonlarından genellikle en az sorumlu olan yoksul ülkelerde yaşayan insanlar, sağlık üzerindeki etkilerin yükünü taşıyor, ancak küresel ısınmanın daha da kötüleştirdiği ölümcül fırtınalara, yükselen denizlere ve mahsulleri solduran kuraklıklara uyum sağlamak için finansmana ve teknik kapasiteye en az erişebilenler. Buna rağmen zengin ülkeler, savunmasız ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için yılda 100 milyar ABD doları gibi nispeten mütevazı bir meblağ sağlama konusunda uzun süredir verdikleri sözü tutmayarak sağlıklı bir geleceğe adil ve eşitlikçi bir geçişi tehlikeye attılar." [1]

Yeni projeksiyonlar acil azaltım için sağlık zorunluluğunu ortaya koyuyor

Bu yılki rapor ilk kez, ısınan bir dünyayı nelerin beklediğine dair rahatsız edici bir bakış açısı sunuyor. İklim Kırılganlığı Forumu'nun (CVF) desteğiyle geliştirilen yeni projeksiyonlar, 1,5°C hedefinin kaçırılması halinde nüfus sağlığı açısından hızla artan riskleri ortaya koyarken, Lancet Countdown tarafından izlenen her sağlık tehlikesinin, sıcaklıkların yüzyılın sonuna kadar 2°C'ye yükselmesi halinde daha da kötüleşeceği öngörülüyor.

Bu senaryoya göre, sıcaklığa bağlı yıllık ölümlerin yüzyılın ortalarına kadar %370 oranında artması ve sıcağa maruz kalmanın küresel olarak kaybedilen potansiyel işgücü saatlerini %50 oranında artırması bekleniyor. Daha sık görülen sıcak hava dalgaları, 2041-2060 yılları arasında yaklaşık 525 milyon daha fazla insanın orta ila şiddetli gıda güvensizliği yaşamasına yol açarak küresel yetersiz beslenme riskini daha da kötüleştirebilir [4]. 

Hayatı tehdit eden bulaşıcı hastalıkların da yüzyılın ortalarına kadar daha fazla yayılacağı öngörülüyor; Vibrio bakterileri için uygun kıyı şeridi uzunluğu %17-%25 oranında artarak %23-39 daha fazla vakaya yol açacak ve dang hummasının bulaşma potansiyeli %36-%37 oranında artarak hızlı küresel yayılmasına katkıda bulunacaktır. 

Lancet Countdown Latin Amerika Bölgesel Merkezi Direktörü Profesör Stella Hartinger, "Böylesine korkunç tahminler karşısında, adaptasyon tek başına iklim değişikliğinin etkilerine ayak uyduramaz ve maliyetler hızla aşılamaz hale geliyor" diyor. "İklim değişikliğinin sağlık semptomlarını tedavi etmenin ötesine geçerek birincil önleme konusuna odaklanmalıyız. İklim değişikliğinin temel nedenleri, sağlık tehlikelerinin büyüklüğünün sağlık sistemlerinin uyum sağlama kapasitesini aşmamasını sağlamak için tüm sektörlerde azaltımın hızla hızlandırılması yoluyla ele alınmalıdır. Hükümetler nihayet bu uyarılar doğrultusunda hareket etmeye başlamazsa, işler çok ama çok daha kötüye gidecektir." [1]

Yanlış yönde ilerleyen bir dünya

2022 Lancet Geri Sayım raporu, küresel enerji krizine yanıt olarak sağlığa zarar veren fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırma fırsatının altını çizdi [2]. Ancak bu yılki rapordan elde edilen veriler, dünyanın yanlış yönde ilerlediğini ortaya koyuyor. 

Yeni ve güncellenmiş göstergeler fosil yakıtlara yapılan yatırım ve kredilerin artmakta olduğunu ortaya koyuyor. Küresel enerji sisteminin karbon emisyonları (küresel sera gazı emisyonlarına tek başına en büyük katkıda bulunan sektör) 2022 yılında %0,9 artarak 36,8 Gt'ye ulaşırken, hükümetler fosil yakıtların yaygınlaşmasını teşvik etmeye devam ediyor. 2020 yılında 87 ülkeden 69'u (tüm küresel karbon emisyonlarının %93'ünden sorumlu) net 305 milyar $ değerinde fosil yakıt sübvansiyonu sağladı; bu rakam 26 ülkede ulusal sağlık harcamalarının %10'unu, 10 ülkede ise %50'sini aşıyor [5].

Finans sektörü de artan sağlık tehditlerine katkıda bulunuyor. 2017-2021 yılları arasında fosil yakıtlara verilen toplam özel banka kredisi 572 milyar dolara ulaşmıştır. Fosil yakıtlara en fazla kredi veren 40 özel banka, 2017-2021 yılları arasında sektöre her yıl toplam 489 milyar ABD doları yatırım yaptı ve yarısından fazlası 2010-2016 yılları arasında kredilerini artırarak sıfır emisyonlu enerji geçişini daha da engelledi.

Dünyanın en büyük 20 petrol ve gaz devi, geçen yıldan bu yana öngördükleri fosil yakıt üretim seviyelerini artırarak, sera gazı emisyonlarının 2040 yılında 1,5°C'lik ısınmayla uyumlu seviyeleri %173 oranında aşmasına (2022 stratejilerinde beklenen %112'lik artışa kıyasla) ve Paris Anlaşması'na uyumlarının daha da azalmasına neden oldular. Endişe verici bir şekilde, fosil yakıt şirketleri 2022 yılında sermaye yatırımlarının sadece %4'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına ayırarak sağlıklı bir geleceği daha da ulaşılmaz hale getirdi. 

Bu arada, en yetersiz hizmet alan ülkeler temiz enerjiye geçişte geride bırakılıyor ve temiz enerjilere adaletsiz erişim, en savunmasız toplulukları havayı kirleten yakıtlara bağımlı hale getiriyor. Bol miktarda doğal yenilenebilir enerji kaynağına rağmen, düşük gelirli ülkelerde elektriğin sadece %2,3'ü temiz yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor (zengin ülkelerdeki %11'e kıyasla); ve hanelerin %92'si evlerini pişirmek ve ısıtmak için hala kirletici biyokütleye (odun veya tezek gibi) güveniyor (zengin ülkelerdeki %7,5'e kıyasla). 

Lancet Countdown Ekonomi ve Finans Çalışma Grubu Lideri Profesör Paul Ekins, "Dünya geri dönülemez bir zararın eşiğindeyken, hükümetlerin ve şirketlerin utanmadan petrol ve doğalgaza yatırım yapmaya devam etmeleri, Paris 1.5°C hedefine ulaşılamamasını sağlamak ve milyonlarca insanın sağlığını riske atmak anlamına geliyor" dedi. "Hem fosil yakıtlara yapılan bu yatırım hem de fosil yakıt üretimine ve tüketimine akıtılmaya devam eden sübvansiyonlar, temiz yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını ve satın alınabilirliğini teşvik etmek ve halk sağlığını ve dayanıklılığını geliştiren faaliyetlere acilen yeniden yönlendirilmelidir." [1]

Sağlık merkezli iklim eyleminin dönüştürücü fırsatları

Zorlukların büyüklüğüne rağmen rapor, iklim eyleminde eşitlik ve adalete öncelik veren sıfır karbonlu bir geleceğe sağlık merkezli bir geçişten elde edilebilecek hayat değiştiren sağlık faydalarını özetlemektedir. 

Bu hedefin temelinde, düşük gelirli ülkelerde temiz enerji ve enerji verimliliğine geçişin hızlandırılması ve desteklenmesine yönelik bir taahhüt yer almaktadır. Lancet Countdown Azaltım Eylemleri ve Sağlık Eş Faydaları Çalışma Grubu Lideri Profesör Ian Hamilton, "Ülkeleri kirli yakıtlardan yerel, modern yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için güçlendirmek, yalnızca acil sağlık faydaları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yerel becerileri geliştirerek, istihdam yaratarak, yerel ekonomileri destekleyerek ve özellikle enerji yoksulluğunun insanların sağlığını ve refahını hala zayıflattığı bölgelerde evleri ve sağlık tesislerini elektriklendirmek için şebeke dışı alanlara enerji sağlayarak sosyoekonomik ve sağlık eşitsizliklerini de azaltacaktır" diyor. [1]

Aynı zamanda, hava kalitesindeki iyileştirmeler, her yıl doğrudan yakıt kaynaklı dış ortam hava kirliliğine maruz kalmaktan kaynaklanan 1,9 milyon ölümün çoğunu ve iç ortam hava kirliliğinden kaynaklanan milyonlarca ölümü önleyebilir. Erişilebilir aktif, kamusal ve elektrikli seyahatlere geçiş, fiziksel aktiviteyi destekleyerek sağlığı iyileştirirken, seyahatle ilgili PM2-5 emisyonlarının neden olduğu yıllık 460.000 ölümün çoğunu önleyebilir. 

Bununla birlikte, daha sağlıklı, düşük karbonlu diyetlere geçişin hızlandırılması, her yıl kötü beslenme nedeniyle 12 milyona varan ölümün önüne geçebilir ve süt ürünleri ve kırmızı et üretiminden kaynaklanan tarımsal emisyonların %57'sini azaltabilir. Bu kazanımlar aynı zamanda daha sağlıklı nüfuslar yaratacak, sağlık sistemleri üzerindeki baskıları azaltacak, sağlıkla ilgili emisyonları en aza indirmeye yardımcı olacak ve sağlıkta eşitliği teşvik edecektir.

Acilen harekete geçilmesi gerekmekle birlikte, hayat kurtarıcı bir dönüşümün başlangıcı olabilecek bazı cesaret verici ilerleme işaretleri de bulunuyor. Bu yılki rapor, fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin 2005 yılından bu yana neredeyse %17 oranında azaldığını ve bu düşüşün %80'inin kömür yakılmasından kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına yönelik çabalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Aynı zamanda, temiz enerjiye yapılan küresel yatırım 2022 yılında %15 artarak 1,6 trilyon ABD dolarına ulaştı ve fosil yakıt yatırımlarını %61 oranında aştı. 2021 yılında yeşil enerji sektörüne verilen krediler 498 milyar ABD dolarına yükselerek fosil yakıt kredilerine yaklaştı. Sonuç olarak, yenilenebilir enerji 2022'de elektrik kapasitesindeki büyümenin %90'ını oluşturdu ve yenilenebilir enerji alanındaki istihdam 2021'de 12,7 milyon çalışanla rekor seviyeye ulaştı. 

Sonuç olarak, bu yılki Lancet Geri Sayım raporu, hükümetler, işletmeler ve kamu tarafından daha önce görülmemiş ölçekte küresel işbirliği ve eylem ihtiyacını somutlaştırıyor. Lancet Countdown Eş Başkanı Profesör Anthony Costello, "Uyum için paranın kilidini açma hırsı kritik öneme sahip olsa da, sağlık merkezli eylem acil hafifletme gerektiriyor" diyor. "Bu, insanların sağlığını fosil yakıt ve sağlığa zarar veren diğer endüstrilerin çıkarlarına karşı savunmayı gerektirecektir. Şimdiki ve gelecek nesillerin gelişebileceği bir gelecek için bugünden dönüştürücü iklim eylemlerine ihtiyaç vardır." [1]

Raporun yayınlanmasına yanıt veren BM Genel Sekreteri António Guterres (raporun yazımında yer almadı) şunları söyledi: "Dünya genelinde milyarlarca insanın sağlığının ve geçim kaynaklarının rekor kıran sıcaklıklar, mahsulleri yok eden kuraklıklar, artan açlık seviyeleri, büyüyen bulaşıcı hastalık salgınları ve ölümcül fırtınalar ve seller nedeniyle tehlikeye girmesiyle birlikte bir insanlık felaketinin ortaya çıktığını görüyoruz. 

"Fosil yakıtların yaygınlaşmaya devam etmesi milyonlarca insan için bir ölüm fermanıdır. İklim eyleminin ısrarla ertelenmesinin hiçbir mazereti olamaz. İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarını önlemek, milyonlarca hayatı kurtarmak ve dünyadaki herkesin sağlığını korumaya yardımcı olmak için sıcaklık artışı 1.5°C ile sınırlandırılmalıdır."

EDİTÖRLERE NOTLAR

Bu rapor Wellcome Trust tarafından finanse edilmiştir. Yazarların tam listesi raporda bulunabilir.

[1] Alıntılar doğrudan yazarlardan yapılmıştır ve rapor metninde yer almamaktadır.

[2]2022 Raporu - Lancet Geri Sayım
[3] İnsanlar çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri yiyerek veya açık bir yaraya deniz suyu bulaştırarak vibriozise yakalanabilir. Vibrio sıcak tuzlu suda geliştiğinden, kasırgalar ve seller bir kişinin maruz kalma olasılığını artırabilir.

[4] PROJEKSIYON INFOGRAFIĞINE BAĞLANTI

[5] Cezayir, Angola, Azerbaycan, Venezuela, Mısır, Irak, İran, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan.

Medya iletişim:

Lancet basın ofisi pressoffice@lancet.com

Makale yazarlarıyla röportaj için:

-Hannah Whitcombe, İletişim Müdürü, Lancet Countdown h.whitcombe@ucl.ac.uk adresinde 

-ABD/Amerika için: Paige Knappenberger, Climate Nexus pknappenberger@climatenexus.org 

 
Bu haber 355 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÇEVRE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI